Výzva 11

logo-dotace

leden 2017

Společnost HELEMIK manufaktura s.r.o. realizuje projekt „Rozšíření prostorové kapacity sociálního podniku HELEMIK manufaktura s.r.o.“.
Společnost si v posledních letech vybudovala poměrně stabilní pozici na místním trhu. Zaměstnanci společnosti, kteří jsou osobami zdravotně postiženými, nebo byli před nástupem do zaměstnání u společnosti dlouhodobě nezaměstnaní, plně zapadají do cílové skupiny, kterou vymezuje 11. výzva o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality. Společnost HELEMIK manufaktura, s.r.o. současně plní na základě zakladatelských listin principy sociálního podnikání a proto se společnost při realizaci rozšíření výrobních prostor rozhodla reagovat na výzvu vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Realizací projektu vzniknou 3 pracovní místa pro osoby se změněnou pracovní schopností.

Realizace projektu  „Rozšíření prostorové kapacity sociálního podniku HELEMIK manufaktura s.r.o.“ je finančně podpořena z prostředků EU.

 

MgA. et Mgr. Lenka Tomm