Home

vyzva11logo

Sociální podnik HELEMIK manufaktura s.r.o. působí v Kroměříži, kde zaměstnává více než 50 pracovníků se změněnou pracovní schopností.  Společnost se zabývá velkoobchodní činností v oblasti kancelářského, papírenského zboží, ochranných pomůcek a prodejem výpočetní techniky. Dále působí v oboru strojírenském, automobilovém a telekomunikačním.

Společnost zastává principy sociálního podnikání a enviromentální přístup.

více o společnosti zde…

 

 

Zaměstnání

Hledáme pracovníky na tyto pozice:

Aktuálně jsou všechna místa obsazena.

 

V případě, že vás naše aktuální nabídka zaujala, kontaktujte nás bos @ helemik.cz.

Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění?

Praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Co by měli vědět naši budoucí obchodní partneři?

Jsme zaměstnavatel zdravotně postižených, dodavatel výrobků či služeb jako každý jiný. Nejsme pouze chráněná dílna nebo pracoviště, kde stát platí většinu nákladů na mzdy a provoz. Jsme společnost, kde pracovníci se zdravotním postižením vydělávají peníze a vykonávají pracovní činnost jako každý jiný spoluobčan. Rozdíl je pouze ten, že pracovníci se změněnou pracovní schopností nemají takový výkon jako zdraví lidé. Nicméně to vynahrazují velkým pracovním elánem a loajalitou, čehož si vážíme. Když si od nás, formou náhradního plnění, odeberete výrobky či služby, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci. My dohlédneme na to, aby tato práce byla kvalitní. Nechceme být jen levným dodavatelem, který Vám ušetří „invalidní daň“. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem, záleží nám na Vaší spokojenosti a chtěli bychom s Vámi v budoucnu rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Co nabízí firma Helemik manufaktura  s. r. o.?

Společnost HELEMIK manufaktura  s.r.o. se zabývá velkoobchodní činností v oblasti kancelářského, papírenského zboží, ochranných pomůcek a prodejem výpočetní techniky. Dále spolupracujeme ve strojírenském, gumárenském, automobilovém a telekomunikačním průmyslu, kde našim obchodním partnerům zajišťujeme montážní, kompletařské a dílenské práce a umožňujeme jim tak snížit jejich celkové výrobní náklady a to až o 40% na jednoho zaměstnance.

Obchodním partnerům nabízíme vysokou kvalitu provedené práce v předem dohodnutých termínech. Naším cílem je navázání dlouhodobé spolupráce se stabilními obchodními partnery, kteří by mohli využít naše montážní a kompletařské dílny či odloučená pracoviště u partnerů. Tyto služby jsme Vám schopni nabídnout za velmi výhodných podmínek.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat zásadně dodavatel zboží, služeb či zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení.

 Dodavatel do evidence zadává následující údaje:

 • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
 • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,
 • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
 • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
 • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
 • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
 • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Odběratelé byly do této chvíle povinni ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. daného roku, zda splnili či nesplnili povinný podíl a také způsob jeho plnění a to na předepsaném formuláři. S novou elektronickou evidencí zaniká povinnost odběratele oznamovat údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu.

 

Spolupráce

Zabýváme se zpracováním jednoduchých dělnických a kompletařských činností pro středně velké a velké obchodní společnosti. Mezi naše obchodní partnery patří společnosti z Česka i zahraničí. V současné době se věnujeme zejména výrobě pro automobilový průmysl. Spolupráce s námi umožňuje obchodním partnerům minimalizovat výrobní náklady (snížení nákladů na dělnickou sílu o cca 40%) a současně dostanou bezvadně zpracované výrobky. Naši motivovaní pracovníci precizně zpracují každou zakázku.

V případě, že vás tato naše činnost zaujala, neváhejte a kontaktujte nás!!!

dále se zaměřujeme se na nákup a prodej

 • kancelářského a papírenského zboží
 • ochranných a pracovních pomůcek
 • pracovních oděvů
 • drogistického zboří
 • školních učebnic a skript
 • odborné literatury
 • drobných upomínkových a reklamních předmětů

Pokud vás škála námi nabízeného zboží zaujala a současně potřebujete vyřešit pro vaši firmu otázku náhradního plnění, kontaktujte nás. Nabídneme vám bezkonkurenční ceny!!!

Kontakt

HELEMIK manufaktura, s.r.o.

sídlo a provozovna:

Brandlova 2247/18, Kroměříž

IČO: 255 96 713

DIČ: CZ25596713

Spisová značka: C 36757 vedená u Krajského soudu v Brně

Vedení společnosti – jednatelé:

MgA. et Mgr. Lenka Tomm Helemíková  – helemik @ helemik.cz

Jaroslav Helemík Němec – nemec @ helemik.cz

další:

účetní oddělení – Ing. Radana Pražáková – ucetni @ helemik.cz

náhradní plnění – Eva Vlachová, DiS. – nahradniplneni @ helemik.cz; 733 740 655

personalistka – Ing. Lucie Boš- krcova@ helemik.cz; 733 161 070

 

 

Návrh smlouvy na připojení k síti HELEMIK s.r.o.