Projekty

Společnost se zapojila do několika různých projektů:

V roce 2014 společnost čerpala finanční příspěvek v rámci projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“. Více o tomto projektu naleznete zde.

V roce 2016 se společnost se rozhodla rozšířit prostorovou kapacitu sociálního podniku. V souvislosti s touto snahou byl zpracován projekt v rámci výzvy 11 (IROP a MMR ČR). Více o tomto projektu naleznete zde.

V roce 2017 společnost vstoupila do projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Více o tomto projektu naleznete zde.