Get Adobe Flash player

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění vychází ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a to minimálně ve výší 4% podílu celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená přibližně na každou 25 osobu povinnost zaměstnat jednu osobu se zdravotním postižením.

Co můžete dělat?

  • Zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • Spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50%
  • Odvést příspěvek do státního rozpočtu

Jak spočítat kolik máte odvést?

Podle platné prováděcí vyhlášky se vypočítává nákup od subjektů zaměstnávajících OZP z průměrné mzdy v národním hospodářství tak, jak ji zveřejňuje Český statistický úřad. Pro výpočet odvodu se vždy počítá průměrná mzda v 1.-3. čtvrtletí roku, za který se odvod provádí. Za rok 2013 se bude ve výpočtech používat průměrná mzda zveřejněná v prosinci 2013. V roce 2013 je 24 622 Kč.

Subjekt, který nezaměstnává žádnou osobu se zdravotním postižením, odvádí do státního rozpočtu 2,5 násobek této průmětné mzdy. Tj. v roce 2013 61 555 Kč

Druhou možností je, že nakoupíte Vámi potřebné zboží či služby přes chráněné dílny a to ve výši sedminásobku průměrné mzdy v průběhu kalendářního roku, cca 172 354 Kč. Tato suma obsahuje předem domluvený procentuální rabat, což pro Vás znamená, že místo 61 555 Kč zaplatíte cca 12 000 Kč.

Subjekt, který řeší zákonný odvod nákupem o zaměstnavatele OZP, může uplatnit maximálně nejvyšší počet přepočtených OZP u poskytovatele v daném roce zaměstnaných. Např. zaměstnavatel OZP s přepočteným počtem 60 osob může jednomu právnímu subjektu poskytnout náhradní plnění pouze do výše 60x7x24 622 = 10 341 240 Kč bez DPH.

Zde si můžete jednoduše spočítat, kolik by jste měli utratit přes náhradní plnění.

Co by měli vědět naši budoucí zákazníci?

My, zaměstnavatelé zdravotně postižených, jsme dodavatelé výrobků či služeb jako každý jiný. Nejsme pouze chráněnými dílnami nebo pracovišti, kde stát platí většinu nákladů na mzdy a provoz. Jsme společnosti, kde si chtějí pracovití invalidní spoluobčané vydělat peníze jako každý z nás. Rozdíl je pouze ten, že tito lidé nemají takový výkon jako zdraví lidé. Nicméně to vynahrazují velkým pracovním elánem a loajalitou, čehož si vážíme. Když si od nás, formou náhradního plnění, odeberete výrobky či služby, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci. My dohlédneme na to, aby tato práce byla kvalitní. Nechceme být jen levným dodavatelem, který Vám ušetří „invalidní daň“. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem, záleží nám na Vaší spokojenosti a chtěli bychom s Vámi v budoucnu rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Je pro Vás náhradní plnění výhodné, i pokud máte méně než 25 zaměstnanců?

Ano. Náhradní plnění, i když jej nepotřebujete, můžete poskytnout svým odběratelům. Získáte tak konkurenční výhodu oproti ostatním menším firmám, které tuto službu nenabízejí.

Co nabízí firma Helemik manufaktura, s. r. o.?

Společnost HELEMIK manufaktura, s.r.o. se zabývá velkoobchodní činností v oblasti kancelářského, papírenského zboží, ochranných pomůcek a prodejem výpočetní techniky. Dále spolupracujeme ve strojírenském, gumárenském, automobilovém a telekomunikačním průmyslu, kde našim obchodním partnerům zajišťujeme montážní, kompletařské a dílenské práce a umožňujeme jim tak snížit jejich celkové výrobní náklady a to až o 40% na jednoho zaměstnance.

Obchodním partnerům nabízíme vysokou kvalitu provedené práce v předem dohodnutých termínech. Naším cílem je navázání dlouhodobé spolupráce se stabilními obchodními partnery, kteří by mohli využít naše montážní a kompletařské dílny či odloučená pracoviště u partnerů. Tyto služby jsme Vám schopni nabídnout za velmi výhodných podmínek.

 

náhradní plnění, přepočet NP, povinnost náhradního plnění, výpočet  náhradního plnění, chráněná dílna, chráněné pracovní místo, chráněná pracoviště, sociální firma, firma zaměstnávající postižené, OZP, TZP, ZTP, vozíčkáři, postižení, zaměstnávání postižených