Get Adobe Flash player

výroba

Zabýváme se zpracováním jednoduchých dělnických a kompletařských činností pro středně velké a velké obchodní společnosti. Mezi naše obchodní partnery patří společnosti z Česka i zahraničí. V současné době se věnujeme zejména výrobě pro automobilový průmysl. Spolupráce s námi umožňuje obchodním partnerům minimalizovat výrobní náklady (snížení nákladů na dělnickou sílu o cca 40%) a současně dostanou bezvadně zpracované výrobky. Naši motivovaní pracovníci precizně zpracují každou zakázku.

V případě, že vás tato naše činnost zaujala, neváhejte a kontaktujte nás!!!

 

maloobchod – velkoobchod

zaměřujeme se na nákup a prodej

  • kancelářského a papírenského zboží
  • ochranných a pracovních pomůcek
  • pracovních oděvů
  • drogistického zboří
  • školních učebnic a skript
  • odborné literatury
  • drobných upomínkových a reklamních předmětů

Pokud vás škála námi nabízeného zboží zaujala a současně potřebujete vyřešit pro vaši firmu otázku náhradního plnění, kontaktujte nás. Nabídneme vám bezkonkurenční ceny!!!

Zajímavost:

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením

Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, může se zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel, který provozuje chráněnou pracovní dílnu nebo na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu 58) z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle odstavce 1, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením. Při použití tohoto ustanovení je vyloučena možnost prokazovat skutečnosti podle odstavce 2 prostřednictvím jiných osob. Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením 58), je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Ustanovení § 82 odst. 4 tím není dotčeno.

Skutečnosti podle odstavce 5 odstavce 4 musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu 60). Hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle odstavce 5 odstavce 4 je možné pouze tehdy, pokud jsou skutečnosti podle odstavce 5 odstavce 4 prokázány v nabídce předložením potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.